วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แบบ ฟอร์มการทำโครงงาน

แบบ ฟอร์มการทำโครงงาน

มีให้โหลดไปใช้งานแล้วครับ ให้นักเรียนทำโครงงานแค่ บทที่ 1-3 เท่านั้นนะครับ


โห่... การบ้านอีกละ ลิ้งนี้เลยครับ

แบบโครงงาน บทที่1-5 (บท 4-5ยังไม่ต้องทำนครับ)

แบบประเมินความพึงพอใจ

-------------------------- t(-_-t) -------------------------------