วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

Semi Test (sample)

ทดลองสอบแบบออนไลน์

ทำแบบทดสอบตามลิ้งค์นี้ได้เลยครับ
https://docs.google.com/forms/d/1NGWEoYcBXUn9MBvH3uMY56GzBL2IHNn6mHm70GGb0Ho/viewform


-----------------------------------------------------------------------------------------------