วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Logic ตรรกะ

ตรรกะ


ความตรึก ความคิด
[ตักกะ] (แบบ) น. ความตรึก ความคิด. (ส. ตรฺก ป. ตกฺก).
ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล
     ตรรกศาสตร์เป็นวิชาแขนงหนึ่งที่มีการศึกษาและพัฒนามาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ คำว่า    "ตรรกศาสตร์"   มาจากภาษาสันสกฤตว่า "ตรฺก"  (หมายถึง การตรึกตรอง หรือความคิดรวมกับ    "ศาสตร์" (หมายถึง ระบบความรู้ดังนั้น  "ตรรกศาสตร์ จึงหมายถึง ระบบวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความคิดโดยความคิดที่ว่านี้ เป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับการให้เหตุผล มีกฏเกณฑ์ของการใช้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล  นักปราชญ์สมัยโบราณได้ศึกษาเกี่ยวกับการให้เหตุผล แต่ยังเป็นการศึกษาที่ไม่เป็นระบบ จนกระทั่งมาในสมัยของอริสโตเติล ได้ทำการศึกษาและพัฒนาตรรกศาสตร์ให้มีระบบยิ่งขึ้น  มีการจัดประเภทของการให้เหตุผลเป็นรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งเป็นแบบฉบับของการศึกษาตรรกศาสตร์ในสมัยต่อมา  เนื่องจากตรรกศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยกฏเกณฑ์ของการใช้เหตุผล  จึงเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในศาสตร์อื่น ๆ  เช่น ปรัชญา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่เสมอ เพียงแต่      รูปแบบของการให้เหตุผลนั้น  มักจะละไว้ในฐานที่เข้าใจ  และเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับ      ผู้ศึกษาที่จะนำไปใช้และศึกษาต่อไป  จึงจะกล่าวถึงตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลเฉพาะส่วนที่   จำเป็นและสำคัญเท่านั้น

เมื่อความคิดของ คนเราถูกชักนําจนสะดุด
ก็จะไม่สามารถแยกแยะและหาเหตุผล
แห่งเรื่องราว ที่แท้จริงออกมาได้ นั่นคือ " ตรรก "

จะหาตรรกได้ก็ต้อง กระโดดออกมาจาก " พันธนาการของความเคยชิน "
หลบเลี่ยงจาก " กับดักทางความคิด "
หลีกหนีจาก " สิ่งที่ทําให้หลงทางจากความรู้จริง "
ขจัด " ทิฐิแห่งกมลสันดาน "

จะหา ตรรก ได้ก็ต่อเมื่อ คุณสลัดหมากทั้งหมด
ที่คนเขาจัดฉาก วางล่อคุณไว้

(ขอบคุณ aethailand.com อยากคิดแบบ "ตรรกะ" เป็นรึป่าว )

ข้อ 1 สาวสวย 3 คน ความจริงแล้วคนหนึ่งเป็น " นางฟ้า " คนหนึ่งเป็น " ปีศาจ  " และอีกคนหนึ่งเป็น "มนุษย์ "  ซึ่ง " นางฟ้า " จะพูดแต่ความจริงเสมอ  ส่วน  " ปีศาจ  " นั้นพูดแต่ความเท็จ และ "มนุษย์ " จะพูดจริงบ้างเท็จบ้าง แล้วแต่สถานการณ์ ปรากฏว่า

 หญิงสาวผมสีดำพูดว่า            " เราคือมนุษย์ "
 หญิงสาวผมสีบรอนซ์พูดว่า    " เราคือนางฟ้า "  
 หญิงสาวผมสีทองพูดว่า         " เราคือปีศาจ "

ใครพูดโกหกใครพูดจริง และใครเป็นใคร
--------------------------------------------------------------------------------

ข้อ 2  มีคน 6 คน คือ A-F นั่งล้อมวงรอบโต๊ะตัวหนึ่ง โดย
1. A นั่งข้างขวาของ B แต่เว้นไป 1 คน
2. C  นั่งประจันหน้ากับ D
3. E นั่งข้างซ้ายของ F แต่เว้นไป 1 คน
ถึงตอนนี้  ถามว่า ถ้า F ไม่ได้นั่งข้าง  D แล้วละก็ ข้างขวาของ A  คือใคร

---------------------------------------------------------------------------------

 ข้อ 3  ถ้ามีรถแข่ง402เมตร ของนาย A  และ นาย B กำลังจะลงแข่งกัน  รายละเอียด มีอยู่ว่า

- รถนายA เป็นเครื่องยนต์ 1800 CC เกียร์ AT
- รถนายB เป็นเครื่องยนต์ 1600 CC เกียร์ MT
- นายA มีประสบการณ์ ไม่มากกว่า นายB เลย 
- นายB มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า นายA มาหลายปี
- นายA เคยได้ถ้วยที่1ในระดับเดียวกัน 1 ครั้ง
- นายB ได้ถ้วยในการแข่งทุกระดับชั้น หลายครั้ง
- ในการแข่งระดับ 1800 CC เวลาที่ดีที่สุด 15.53 วิ
- ในการแข่งระดับ 1600 CC เวลาแย่ที่สุดคือ 17.75 วิ
- ความเร็วลมในขณะนั้น 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต้านลม
- บอดี้ 1800 CC ใหญ่กว่า
- แข่ง 1 ครั้ง จับเวลา ET

อยากถามว่า  นายA หรือ นายB จะชนะการแข่งครั้งนี้

---------------------------------------------------------------------------------

------------------จะโยนมาอีกนานมั้ยไอ้พวกมนุษย์------------------


ข้อ1
หญิงผมดำ - ปีศาจ
หญิงผมบรอนซ์ - นางฟ้า
หญิงผมทอง - มนุษย์

ข้อ2
ข้างขวาของ A  คือ นายF

ข้อ3
ไม่รู้ว่านายAแข่งกับนายBหรือเปล่า หรือ แข่งกันคนล่ะรุ่น

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Review เทอม 2

Review เทอม 2 
ไอสอง ให้พี่เดินสะดวกเหอะ

   หลังจากเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับภาษาซี ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
โครงสร้าง ตัวแปร และคำสั่งต่างๆ ความรู้เหล่านี้จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดเป็นขั้นเป็นตอน(ตรรกะ) มีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบและแบบแผน ซึ่งผู็เรียนสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาให้บทเรียนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ (พี่ม้ำดำไม่ได้กล่าวเอาไว้)


ม.3
  เรียนทฤษฎีตัวแปร อาร์เรย์แบบสองมิติ ทำแบบทดสอบ ทำงานเป็นทีมจับกลุ่มเรียนจนปิดเทอม ลักษณะงานมีความละเอียดสูงจึงใช้เวลาในการทำงานชิ้นนี้และต้องแบ่งงานให้เพื่อนๆ และต้องพบครูที่ปรึกษาโครงงานบ่อยๆเพื่อลดข้อผิดพลาดน้อยลง


------รายละเอียด-----
  •  1. พัฒนาโปรแกรม
  •  2. โครงงาน 5 ประเภท (งานกลุ่ม 5-6 คน)
  •  (ไม่เปิดเผยข้อมูล)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ม.2
   เรียนรู้เรื่องของตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผล การแก้ปัญหาด้วยรูปแบบต่างๆ
งานมีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้น คะแนนจะเก็บจากชิ้นงานเป็นส่วนใหญ่
เรียนโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่สร้างเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเรียนรู้ซึ่งจะอธิบายเพื่มเติม


------รายละเอียด-----
  •  1. การแก้ปัญหา
  •  2. สร้างเว็บไซต์ HTML5 CSS (งานกลุ่ม 3 คน)
  •  (ไม่เปิดเผยข้อมูล)------------------------------------------------------------------------------------