วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การสร้างแผ่นพับ

วิธีทำ แผ่นพับ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word



          1.
เปิดโปรแกรม Microsoft Word ไปที่ เค้าโครงหน้ากระดาษ
 ปรับ "ระยะขอบ" ให้เป็น "แคบ"
0 ซม. 0 ซม.
          2. ปรับ การวางแนว ให้เป็น "แนวนอน"
            3. ปรับ "คอลลัมน์ 3 คอลลัมน์"
            4. เพื่มข้อความ ไปที่ "แทรก" เลือก "กล่องข้อความ" แล้วนำเส้นขอบออก
จัดเรียงข้อมูลให้เรียบร้อย
            5. แทรก "รูปภาพ" เลือกรูปที่ต้องการ ปรับรูปให้เป็นหน้าข้อความที่ "ตัดข้อความ"
นำพื้นหลังออกด้วยการ
ดับเบิ้ลคลิกที่รูปภาพ ไปที่ "สี" และ "กำหนดสีโปร่งใส" จัดเรียงให้เรียบร้อย
หมายเหตุ  มีย่อหน้าเว้นวรรคตัวอักษรให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย


ตัวอย่างแผ่บพับที่น่าสนใจ
http://www.healthygamer.net/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น